Girafa sticker

Girafa Silhueta de uma girafa num autocolante.

2,82 €